image24
Всичко започва с първоначална анализираща среща: по време на началната фаза на нашия контакт ние правим оценка на нуждите на нашите Клиенти. По време на срещата, ние събираме информация, за да можем да създадем и представим адекватна оферта. Горещо препоръчваме на Клиентите си да отделят време и да направят  този анализ с помощта на нашите Експерти.

Втора среща: след внимателна оценка на първоначално подадената информация, анализ на ситуацията и ефективно целеполагане, ние създаваме “План за Действие” и го презентираме на Клиента. Той/тя получава ясна представа какво е необходимо да се направи, колко време ще отнеме, какви техники и подходи ще бъдат използвани и всичко, което има отношение към постигането на зададените цели. На тази среща ние представяме и калкулацията на конкретната услуга. Нашите условия са “приятелски” по отношение на Клиентите ни – ние искаме те да се чувстват комфортно и да се концентрират върху развитието на бизнеса си и на собствената си личност!

Тренинг: след като направим план и график за тренинг сесиите, започваме същинската си работа. Ние можем да работим както лице в лице, така и използвайки различни средства за комуникация, за да улесним нашите Клиенти. Тренингите ни се предлагат в различни формати, съобразени с Вашето време, заетост и желания.

Предлагаме тренингите си в следните формати:
  • Лице в лице – този формат е предназначен за 1 до 5 човека, които са свързани помежду си – Собственик и Топ Мениджъри, Акционери, Екип или Отдел от една компания.
  • Тренинг сесия – предназначен за 5 до 20 човека, които са част от една организация – могат да бъдат от един отдел или да оглавяват различни отдели, могат да бъдат избрани от Собственика по различни критерии.
  • Семинарен формат/Workshop – за повече от 20 човека – може да бъде предназначен за служителите на една организация, за служители от различни организации, за група хора, които нямат общо помежду си.
Последващи услуги: след като Клиентите ни постигнат целите си, ние никога не ги изоставяме – поддържаме контакта си, подкрепяме ги с полезна и актуалнана информация и те винаги са добре дошли да споделят с нас.
Нашите Клиенти получават нашето пълно внимание, подкрепа, знание и опит.
100% конфиденциалност: всички лични и бизнес данни, както и всяка информация, която е обект на дискусия между Консултантите и Клиентите се третира като строго конфиденциална.