С развитието на сектора, в който работим, се развиват и услугите, които се предлагат от нас и от нашите Колеги. Същевременно, нашите Клиенти започват да развиват своя бизнес на нови пазари. Качеството на нашите услуги и избора на правилните служители се превръщат в критични фактори за успех.

image17Нашият стремеж е да съдействаме за превръщането на сектора, занимаващ се с подбор на персонал, в истински професионален, непрекъснато развиващ се сектор на нашата икономика.

Ние разбираме, че непрекъснато се търсят добри Консултанти и Специалисти в областта на Подбора и Развитието на Персонала и отделяме особено внимание на запазването на високите стандарти и професионализъм в сектора, както и на непрекъснато нарастващото търсене. Нашите консултанти са на този пазар с напълно легитимни намерения и са много внимателно проучени. По време на работата ни с хората ние се запознаваме с техния опит, умения и постижения и си изграждаме адекватна представа за техните изисквания и мотивация.

Ние можем да Ви помогнем с подбор на специалисти за следните позиции:

  • Ръководители на екипи в сферата на Подбор и Развитие на Персонал;
  • Мениджъри Бизнес Развитие в сферата на Подбор и Развитие на Персонал;
  • Мениджъри Човешки Ресурси;
  • Мениджъри Тренинг и Обучение;
  • Специалисти Подбор на персонал;
  • ТРЗ специалисти;
  • Консултанти в областта на Човешките Ресурси.
  • Професионално обучение за «Специалисти Подбор на Персонал»
АНДРА може да поеме гореописаните функции като външен подизпълнител. За повече информация

Също така можем да обучим Вашите служители и да развием техните умения така че да се справят с тези функции вътре в организацията. За повече информация