Наемането на перспективни специалисти е най-малкото трудно! Ние знаем, че те са много заети, отнасят се много сериозно към своята личност и не желаят да инвестират своето ценно време и усилия, осланяйки се просто на шанса, че ще попаднат на изключително добра възможност. Ние се стремим да променим традиционния подход, като същевременно се отнасяме с еднакво внимание както към активните, така и към пасивните потенциални Кандидати.