Как се справяте с конфликтите в офиса?

Най-голямото преимущество, който екипът има спрямо отделните служители е разнообразието от ресурси, знание и идеи. Това разнообразие обаче предизвиква доста конфликти.

Конфликтите се пораждат от различията. Когато хората се събират заедно и изграждат екипи, техните различия по отношение на властта, ценностите и отношението им към различни социални фактори допринасят за създаването на конфликти. Често е много трудно да се определи първоизточник на конфликтите. Те се пораждат от най-различни неща и обикновено могат да се класифицират в три групи: конфликти, свързани с комуникацията; конфликти, свързани със структурата и конфликти, свързани с личността.

Бариерите при комуникацията са сред най-значимите фактори и могат да бъдат източник на много недоразумения. Тук можем да включим неумението да слушаме („Абе ти глух ли си?”), неправилно споделяне на информация („Не ти го казах, защото си мислех, че вече знаеш!”), различия в интерпретирането на информацията („Аз реших, че ти това имаш предвид!”), игнориране на невербалната комуникация. Структурните разногласия могат да са на база размера на компанията, оборотите, участието на служителите в различните процеси, система за оценка на служителите, заплатите, независимостта на служителите. Личностните фактори за конфликти са неща като самочувствието, личните цели, ценности и нужди.

За да можете да се справите ефективно с конфликтите на работното си място, първо трябва да разберете как ВИЕ приемате конфликтите и какъв е ВАШИЯТ стил за справяне с тях (в генерален аспект, в ситуации “тет-а-тет”, при групови конфликти).

Вече можете да го направите чрез професионалният инструмент за оценка, който ви предлагаме. Той се базира на 30 години проучване на поведенческите норми при конфликтите и динамиката им. На базата на тези проучвания са идентифицирани 5 основни стратегии за справяне с конфликти:

  1. Избягване – означава да избягате от конфликтната ситуация, за да избегнете изцяло конфликта. Това може да ви струва скъпо – все едно да загубите играта, защото отказвате да я играете. Някой хора избягват конфликтите като оставят тяхното решаване на съдбата или на шанса. Тези, които предпочитат тази стратегия решават, често премълчавайки го, че ще платят високата цена, но няма да се изправят лице в лице с конфликта.
  2. Изглаждане – включва прикриването и преструването, че всичко е спокойно, наред, и дори приятно. Тази стратегия често се използва, когато две страни в конфликт контактуват с трета, която няма ни най-малка представа за съществуването на конфликта. Двете воюващи страни смятат, че е във взаимен интерес да държат третата страна „на тъмно”. Тази стратегия често се използва, за да се спечели време и действията да се пренасочат (обикновено към Принуждаване).
  3. Преговаряне – тази стратегия е известна и като „компромисна” и се базира на преговори, при които всяка страна губи по нещо, но същевременно печели поне част от това, което иска. Трета страна се включва като Арбитър и изслушва двете страни, след което им предлага обективен компромис. Ако страните са се разбрали предварително, че ще приемат това, което Арбитърът им предложи, тогава процесът се нарича „обвързващ Арбитраж”.
  4. Принуждаване – свързано е с воденето на битка, при която едната страна е победител, а другата – губещ. Стратегията е позната и като „печаля - губиш”. Принуждаването може да бъде както чрез физическа сила, така и чрез юридически действия или скрити номера.
  5. Решаване на проблеми – това е по-точното описание на стратегия, която ни е позната като „конфронтация”. Тя не е базирана на битка – страните се конфронтират с конфликта, а не помежду си и се стараят да се справят с различията помежду им като намират иновативни решения, които да ги удовлетворят взаимно.

Не забравяйте, че все пак Конфликтите не винаги са с разрушителен характер. Конфликтите водят до нови идеи и подходи. Винаги има по нещо позитивно в конфликтите – те предлагат възможности на хората да развият комуникативните и личностните си умения.

За повече информация, или ако искате да поръчате своя Конфликтен профил, можете да се обърнете директно към нашия офис.


...

Коя е твоята роля в екипа?

Д-р Мередит Белбин е световно известен с теорията си за екипните роли. Ролите, които той е идентифицирал се базират на определени поведенчески модели, които се проявяват при хората, когато са поставени в екипна среда. Тези модели оказват влияние на представянето на екипа като единица.

Той е идентифицирал 9 роли, които са разделени в три групи:

Ориентирани към хората: Екипният работник, Координаторът, Изследователят;

Ориентирани към действие: Изпълнителят, Формиращият, Финализаторът;

Интелектуално ориентирани: Подставеното лице, Специалист и Оценител.

Тестът на Белбин изследва отделни индивиди, които искат да разберат себе си и другите по-добре, да планират своето професионално развитие, да опознаят силните си страни и да допринесат за успеха на всяка организация, за която работят (или за собствения си успех, ако работят за себе си!)

Когато знаете коя е Вашата роля, ще можете да се насочите към определени позиции и ще планирате ефективно кариерното си развитие, много по-лесно ще се сработвате с екипа, в който попадате, ще постигате по-високи резултати и ще улесните неимоверно Мениджърите си и комуникацията помежду Ви. Когато всеки опознае собствените си силни страни и възможности и разбере ролите, които е в състояние да играе в екипа, това ще помогне да се справяме много по-добре с изискванията на екипната работа и атмосфера. Това е заложено като основа в теорията на Белбин.

Белбин тестът се попълва лесно и бързо – може да се направи онлайн или на място в нашия офис. Тестът се състои от различни твърдения, между които се разпределят съответен брой точки.

Повечето хора са настроени негативно, когато се налага да попълват тестове, защото се боят, че тестът може да идентифицира сериозен проблем или недостатък, който да окаже влияние на бъдещето им. Тестът на Белбин дава информация за поведението и не анализира психологическите качества на хората. Това е професионален, а не психометричен тест. Тестът се концентрира върху екипните роли, които отделните индивиди изпълняват, когато са част от екипна среда.

Ако желаете да получите подробен анализ, който ще Ви помогне да планирате и управлявате собствената си кариера или да разберете защо някой Ваш колега не се справя и как можете да сте по-продуктивни, свържете се с нас! Подробният анализ струва само 40,00 лева и можете да го получите онлайн или по пощата.

Публикуваме примерен анализ, за да можете да придобиете представа за информацията, която тестът предоставя.

Профилът Ви е на типичен кариерист – енергичен, волеви човек. Имате усет как де се държите и да реагирате в динамични ситуации. Можете да се справяте добре със стреса, проявявайки предприемчивост и насочвайки вниманието си към обкръжаващата Ви среда. Най-добре се чувствате и сте най-ефективни, когато сте в оживена и натоварена среда, където готовността Ви да работите заедно с другите и дори да ги предизвиквате, когато е необходимо, може да се изрази напълно. Вашите личностни качества често са свързани с Вашето обаяние. Благодарение на вроденото очарование, можете да си позволите да се изразявате много твърдо и решително, когато е необходимо и да отстоявате правотата си. Можете да използвате реплики като: „Постигането на това, което можем, не е задоволително” или с едно намигване да кажете: „Искам да бъде свършено за вчера”.

Предпазливостта не е Ваша характерна черта. Може понякога да изглеждате самонадеяни. За да избегнете конфликтни ситуации напомняйте на хората, че: „Само този, който никога не е грешил, не е постигнал нищо!” Високата Ви трудоспособност изисква да се сблъсквате с много предизвикателства от различен характер. Важно е да избягвате обстановка, която би Ви забавила или би поставила ограничения.

Често се случва да сте нетърпеливи и твърдоглави, което може да доведе до трудности при комуникацията с Вашите Мениджъри и колеги. Това зависи до голяма степен и от характерите на хората, с които работите. Препоръчително е да работите за някой, който няма да Ви ограничава много. Колегите Ви трябва да са общителни и дружелюбни, но и търпеливи, добре организирани и контролирани.

Вашия стил на работа е на класически предприемач. Това означава, че е във Вашата природа да търсите нови възможности и да се възползвате от тях. Това е доста рисковано – изкуството на предприемачеството е да знаете как да поемете риска. Не забравяйте, че често грешките могат да бъдат пренебрегнати заради опита. Успехът обаче ще бъде запомнен за дълго!

Вашето собствено разбиране за най-силната Ви роля в екипа е подкрепено от мнението на останалите. Трябва да обърнете внимание и на ролята, за която сте най-неподходящи. Не бихте се чувствали комфортно в ролята на подчинен или зависим. Трябва да обърнете специално внимание на умението да бъдете „по-ниски от тревата” и да играете поддържаща роля, когато ситуацията го налага.

Силни страни: предизвикателна личност, обича да се конкурира, дисциплиниран, убедителен, практичен. Има нужда от работа, в която да изяви своята общителност. Обича да използва собствената си инициатива, много бързо успява да идентифицира нови възможности. Динамична и предприемчива личност, спекулира успешно. Организацията и контрола в работата на тази личност са над средното ниво. Обича да е „на фронта” и да заема водещи /мениджърски/ позиции. Обича да има известна власт. Може да се само - мотивира. Има нужда от разнообразни задължения. Много подходящ за създаване и развиване на контакти. Има характеристики на истински мениджър. Откровена и решителна личност. Има енергията и волята да се справя с препятствията.

Възможни слабости: не е добре да се занимава с работа със силен елемент на рутина. Хора с този профил имат много силни характери, които понякога да бъдат непреодолими. Понякога не желае да играе второстепенни роли, дори ситуацията да го налага. Има нужда да се занимава с неща, които не са структурирани, непредвидими, и ситуации, където нещата се случват бързо.

Ето и някои реплики, които отразяват предпочитания от Вас стил на работа:

"Дай ми свобода на действие и аз ще постигна резултатите"

"Готов съм да застана начело, когато се налага да се работи здраво"

"Да се срещам с хора и да карам нещата да се случват са две мои водещи качества."

"Вярвам, че притежавам непоколебимостта да подобря стандартите!"

АНДРА ЕООД

2009