Ако желаете да се възползвате от тези услуги без да участвате в конкретна процедура за подбор на персонал се обърнете към нашия офис за повече информация

  • Изготвяне на професионална Автобиография и Мотивационно писмо;
  • Изготвяне на професионален профил (научи повече)
  • Консултация за адекватни нива на заплащане, бонус и мотивационни системи за конкретна позиция.